Huy Tùng

Chỉ còn ước mơ để dành ở đây...

More About Me

Một chút hương thơm còn lại
Một ánh mắt quen để lại
Một lối đi trên con hè nhỏ
Và mưa nắng hai mùa vẫn qua...
❀❀❀

Close

Blog

Previous Next
nevver:

Looking up, Peter Stewart

Bộ ảnh làm mình nhớ đến một bộ phim viễn tưỡng về thành phố dưới lòng đất, nơi ánh mặt trời không thể chiếu đến, ở đó loài người như bị giam cầm, chỉ biết ngước mắt lên ao ước về thứ ánh sáng diệu kỳ kia…
Zoom Info
nevver:

Looking up, Peter Stewart

Bộ ảnh làm mình nhớ đến một bộ phim viễn tưỡng về thành phố dưới lòng đất, nơi ánh mặt trời không thể chiếu đến, ở đó loài người như bị giam cầm, chỉ biết ngước mắt lên ao ước về thứ ánh sáng diệu kỳ kia…
Zoom Info
nevver:

Looking up, Peter Stewart

Bộ ảnh làm mình nhớ đến một bộ phim viễn tưỡng về thành phố dưới lòng đất, nơi ánh mặt trời không thể chiếu đến, ở đó loài người như bị giam cầm, chỉ biết ngước mắt lên ao ước về thứ ánh sáng diệu kỳ kia…
Zoom Info
nevver:

Looking up, Peter Stewart

Bộ ảnh làm mình nhớ đến một bộ phim viễn tưỡng về thành phố dưới lòng đất, nơi ánh mặt trời không thể chiếu đến, ở đó loài người như bị giam cầm, chỉ biết ngước mắt lên ao ước về thứ ánh sáng diệu kỳ kia…
Zoom Info
nevver:

Looking up, Peter Stewart

Bộ ảnh làm mình nhớ đến một bộ phim viễn tưỡng về thành phố dưới lòng đất, nơi ánh mặt trời không thể chiếu đến, ở đó loài người như bị giam cầm, chỉ biết ngước mắt lên ao ước về thứ ánh sáng diệu kỳ kia…
Zoom Info
nevver:

Looking up, Peter Stewart

Bộ ảnh làm mình nhớ đến một bộ phim viễn tưỡng về thành phố dưới lòng đất, nơi ánh mặt trời không thể chiếu đến, ở đó loài người như bị giam cầm, chỉ biết ngước mắt lên ao ước về thứ ánh sáng diệu kỳ kia…
Zoom Info
nevver:

Looking up, Peter Stewart

Bộ ảnh làm mình nhớ đến một bộ phim viễn tưỡng về thành phố dưới lòng đất, nơi ánh mặt trời không thể chiếu đến, ở đó loài người như bị giam cầm, chỉ biết ngước mắt lên ao ước về thứ ánh sáng diệu kỳ kia…
Zoom Info

nevver:

Looking up, Peter Stewart

Bộ ảnh làm mình nhớ đến một bộ phim viễn tưỡng về thành phố dưới lòng đất, nơi ánh mặt trời không thể chiếu đến, ở đó loài người như bị giam cầm, chỉ biết ngước mắt lên ao ước về thứ ánh sáng diệu kỳ kia…

(Source: peterstewartphotography.com)

Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế?
Để cuối con đường anh kịp nhận ra em
Em ào tới chợt xôn xao lá đổ
Xoá nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm..

Rồi tình yêu lại rưng rưng bên khung cửa nhỏ
Và con đường lại xao xác gió heo may
Em hôn anh đắm say như gió
Và ngã vào anh dịu dàng như mùa thu..

- Mùa thu giấu em

(Source: nhatkycuaca)

Back to Top
Back to Top

Ask me anything

Previous Next
Back to Top

Submit

Previous Next
Back to Top

Vanity by Pixel Union