Huy Tùng

Chỉ còn ước mơ để dành ở đây...

More About Me

Một chút hương thơm còn lại
Một ánh mắt quen để lại
Một lối đi trên con hè nhỏ
Và mưa nắng hai mùa vẫn qua...
❀❀❀

Close

Likes

Previous Next
Back to Top

Ask me anything

Previous Next
Back to Top

Submit

Previous Next
Back to Top

Vanity by Pixel Union